Brochures & Publicaties

De Sint-Maartenskerk biedt hieronder brochures aan met extra informatie over de kerk. Daarnaast  zijn  meerdere interessante publicaties beschikbaar:

  • Een artikel van mw. Clara Burnet- van Wersch over de “Dodendans” zoals afgebeeld boven de kiosk

Burnet, C.- Dodendans in de Maartenskerk, jan 2016

Andere artikelen zijn te vinden op sint-maartenskerk – blogspot 

  • ‘Zaltbommelse Sint-Maartenskerk vijf keer door de bliksem getroffen’
  • ‘De gewelfschilderingen op het koorgewelf van de Maartenkerk’
  • ‘Merken op graftegels en zerken in de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel’
  • ‘De opschriften op de toegangsportalen van de Maartenskerk’

Voor specifieke vragen kunt u mailen naar historie@maartenskerk.nl

Brochure Nederlands
INFORMATION ENGLISH
INFORMATION DEUTSCH