Orgel zelf een keer bespelen?
Het Wolfferts-Heijneman-orgel kan bespeeld worden tegen een vergoeding. Organisten, die een  opleidingscertificaat van een conservatorium hebben behaald en kunnen tonen, mogen zelfstandig het orgel huren.

Heeft u géén voltooide conservatoriumopleiding, dan wordt een auditie als voorwaarde gesteld voordat u het orgel kunt huren. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met Hugo Bakker, 1e organist van de Sint-Maartenskerk. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Als de auditie succesvol verloopt, dan is het orgel voortaan te reserveren voor eigen gebruik. Daarbij zijn ook toehoorders welkom tegen een vergoeding. Hierbij kan ook worden gezorgd voor onthaal. Kortom: uw eigen concert.

Mag u niet zelfstandig spelen, dan kan dat wel ‘onder regie’ in aanwezigheid van Hugo Bakker.

Kijk voor de contactmogelijkheden op de contactpagina.

U kunt het orgel beluisteren in Bachs koraalvoorspelen BWV 655 en 650 zoals werden opgenomen in november 2015 door Hugo Bakker

Meer weten over het orgel?
Klik hier voor meer informatie